Nadležni sud

Trgovački sud u Zadru

 

MBS

110124334

 

OIB

61279562953
 

Tvrtka

CARDO d.o.o. za projektiranje i nadzor
CARDO d.o.o.

 

Sjedište/adresa

Zadar (Grad Zadar)
Put Murvice 25

 

Adresa elektroničke pošte

mkurilic1@gmail.com

 

Temeljni kapital

2.500,00 euro