CARDO d.o.o.

Usluge

- Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata visokogradnje

- Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata niskogradnje

- Nadzor građevinsko-obrtničkih radova

- Upravljanje projektom gradnje

- Projekt adaptacije i rekonstrukcije objekata

- 3D Vizualizacija prostora

- Izrada troškovnika građevinsko-obrtničkih radova

- Energetsko certificiranje objekata

- Obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu (I i II)

- Prijedlog izgradnje na građevnim česticama

- Consulting